ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκσκαφές, καθαιρέσεις &
όποια άλλη εργασία αφορά τα χωματουργικά!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην εταιρεία Μπρούσας, στην Καβάλα, οι υπηρεσίες μας επεκτείνονται σε όλο το φάσμα των τεχνικών έργων και των χωματουργικών εργασιών, προσφέροντας αξιόπιστα και μόνο αποτελέσματα σε κάθε έργο.

 

Οι παροχές μας αφορούν τόσο τον ιδιωτικό, όσο και το δημόσιο τομέα, καλύπτοντας κάθε ανάγκη με γνώμονα την εγγυημένη εξυπηρέτηση και τη συνέπεια, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και του ανθρώπου.

 

Παράλληλα, η ομάδα μας είναι ικανή να ολοκληρώσει χωματουργικά έργα πάσης φύσεως, ενώ αναλαμβάνει και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και τη μελέτη-υλοποίηση έργων υποδομής.

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας παρακάτω:

Χωματουργικά:

 • Εκσκαφές – Επιχώσεις
 • Διαμορφώσεις – Καθαρισμός αύλειων χώρων
 • Κατεδαφίσεις – Καθαιρέσεις  
 • Εκβραχισμοί
 • Ισοπέδωση αγροτεμαχίων
 • Μεταφορές προϊόντων εκσκαφών/κατεδαφίσεων
 • Μεταφορές αδρανών υλικών
 • Διανοίξεις δρόμων
 • Άρση καταπτώσεων

Φωτοβολταϊκά:

 • Διαμορφώσεις γηπέδων εγκατάστασης
 • Πασσαλόμπηξη ή μπετόμπηξη
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Εγκατάσταση των βάσεων στήριξης πάνελ
 • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ
 • Δημιουργία καναλιών όδευσης καλωδιώσεων
 • Κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα

Τεχνικά έργα:

 • Υδραυλικά έργα
 • Αποχετευτικά δίκτυα
 • Δίκτυα όμβριων υδάτων
 • Δίκτυα ύδρευσης
 • Αρδευτικά δίκτυα

Έργα υποδομής:

 • Δίκτυα τηλεπικοινωνιών & λοιπών δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ.)
 • Κατασκευή χώρων στάθμευσης/πάρκινγκ
 • Κατασκευή & συντήρηση αγροτικής οδοποιίας

Κερδίστε ποιότητα & χρήματα με τις υπηρεσίες μας!

Για οποιαδήποτε χωματουργική ή τεχνική εργασία, το προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας, για να σας προσφέρει εγγυημένες υπηρεσίες, σε όποια περιοχή της Καβάλας και των πέριξ βρίσκεστε! 

Επικοινωνηστε μαζι μας